BLI MEDLEM

Som medlem av OM Norge er du med på å støtte vår visjon om at alle skal få høre evangeliet minst én gang!
Medlemskontingenten er kr. 200,- for enkeltpersoner og kr. 300,- for en familie.

Via bankoverføring

Du kan også selv sette opp årlig trekk i nettbanken:

Bank :Sparebanken sør
Vipps :103515
Kontonr :3000.14.81009

Enkeltmedlemsskap  i OM Norge kr. 200
eller
familiemedlemsskap kr. 300

Skriv navn og e-post + 'medlemsskap'