Vores Historie

Historien om OM begynder hos en hjemmegående husmor i Amerika, der trofast gennem 18 år bad for eleverne på den lokale High School. En dag gav hun en af eleverne, George Verwer, et Johannes Evangelium, der medførte, at han tre år senere gav sit liv til Jesus ved et stort Billy Graham møde. Hans liv blev radikalt forandret og inden længe havde 125 studerende i 1956 givet deres liv til Jesus ved at høre hans vidnesbyrd.

På universitetet mødtes George Verwer og 2 venner til reglmæssig bøn. Deres hjerter blev snart overvældet af den kendsgerning, at mange millioner verden over, aldrig havde hørt evangeliet. Da sommerferien kom, solgte de nogle ejendele for at kunne tage til Mexico med traktater og anden kristen litteratur. Her oplevede de en stor nød efter Guds ord. De følgende somre tog flere unge med. Hvad Gud gjorde på disse få år i Mexico var fantastisk: Millioner af skrifter blev uddelt, hundredevis af liv forandret og kristne radiostationer og kirker mobiliserede. 

Literature is distributed from a van in 1960 Spain

Efter universitetet tog George Verwer og hans venner til Spanien. Igen oplevede de en stor efterspørgsel efter Guds ord, og opgaven med at imødekomme denne nød, var meget overvældende. De indså nødvendigheden af at mobilisere og udruste de lokale kirker til denne opgave - en vision, som ledte til dannelsen af “Operation Mobilisering”. Unge verden over blev grebet af denne vision, og det kulminerede i sommeren 1963, hvor 2000 unge fra 30 lande tog på teams med OM i Vesteuropa og flere hundrede af disse unge fortsatte i missionsarbejdet på fuldtid.

OM team in the late 1960s

OM begyndte at arbejde i flere og flere lande. De frivillige i OM fik primært deres indkomst ved at sælge bøger, og denne fleksibilitet medførte, at organisationen kunne vokse hurtigt. Særligt i Indien tog arbejdet fart.

Det hurtigt voksende internationale arbejde gav mange logistiske udfordringer, og man fik idéen om et skib, der kunne transportere litteratur til verdens havnebyer og samtidig træne besætningen om bord i mission. I 1970 købte OM det første skib, LOGOS (i Danmark - det gode skib Umanak!) og efter 7 år havde det besøgt mere end 100 lande. OM har siden haft flere skibe sejlende og delt mere end 40 mio. bøger ud. Mange af de frivillige om bord tog tilbage til hjemlandet for at åbne lokale OM kontorer, og det har ledt til, at OM i dag har kontorer i over 100 lande.

Chinese officials onboard Logos in Shanghai

OM arbejdede også under jorden og smuglede mere end 4 mio. stykker litteratur ind i Østblokken fra 60’erne og op til murens fald i 1989. I slutningen af 80’erne afholdt OM store sommerkampagner, hvor unge mødtes til konference og derefter tog på teams ud i mission i hele Europa. I 1989 deltog 7000 mennesker i kampagnen “Love Europe” og med murens fald var hele Østeuropa åben for mission!

Gennem 90’erne har OMs arbejde forvandlet sig fra ikke kun at fokusere på folks spirituelle behov, men også fysiske behov. Organisationen er blevet holistisk i sit arbejde og påtager sig hjælp- til selvhælpsprogrammer, nødhjælpsarbejde, lederskabstræning, skolebyggeri, undervisning, sports- og kunstprojekter etc. Mission er i dag et vidt begreb, hvor alle gaver og talenter kan bruges.

Vores ledelse

Et inspirerende eksempel

En vellykket styring af en tværnational organisation med en ekstraordinær vision kræver, at ledere engagerer sig i ekspertise, innovation og lederskab. OM er velsignet med et dedikeret team af ledere og bestyrelsesmedlemmer, der udstiller disse kvaliteter.

Mød lederne