Mekongu

Njerëzit në Mekong kanë nevojë për të dëgjuar lajmin e mirë se, kush është Jezusi dhe çfarë ka bërë Ai për ne.

Lumi Mekong rrjedh nëpër pjesën më të madhe të Azisë Juglindore dhe është burimi i jetës për shumë nga vendet përreth; Majnamari, Tajlanda, Laosi, Kamboxhia dhe Vietnami përfitojnë të gjitha nga shpërndarja e tokës pjellore dhe furnizimi me ujë i lumit. Ashtu si lumi Mekong sjell jetë fizike në zonë, po ashtu, ungjilli i Jezusit mund të sjellë transformim frymëror.

 

Ndarja e Dashurisë Në Mekong

Rritja e ndjekësve të Jezusit shpesh ndodh nëpërmjet punës së besimtarëve me kulturë të njëjtë ose të përafërt, të cilët mund të kontekstualizojnë mesazhin e ungjillit. Shumë të krishterë vendas po e jetojnë gjithashtu dashurinë e Jezusit përmes programeve të dhembshurisë që fokusohen në viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore, reagimin ndaj fatkeqësive, trajnimin profesional dhe më shumë.

 

Ndjekësit e Jezusit në Mekong

Në rajonin e Mekongut, 70% e 240 milionë njerëzve janë budistë dhe shumica dërrmuese nuk kanë dëgjuar kurrë për Jezusin ose nuk kanë takuar një ndjekës të Jezusit. Në të vërtetë, katër grupet më të mëdha të njerëzve në zonë - Bama, Thai, Isaan dhe Khmer - janë vetëm 2% të krishterë. Një mendësi e përhapur në Mekong është se budizmi është një pjesë e brendshme e identitetit të tyre kulturor dhe komunitar. Meqenëse disa të krishterë të hershëm u mësonin njerëzve se të bëheshe një ndjekës i Jezusit do të thoshte të braktisje kulturën tënde, shumë njerëz në Mekong e shohin mesazhin e Krishtit si një formë kolonializmi dhe për këtë arsye i rezistojnë atij.

Remote video URL
Pray for the Nations - Mekong (2.06)
Portrait of a student in Myanmar

MËNYRA PËR TU LUTUR PËR MEKONGun

Mblidhni një grup bashkëbesimtarësh në Krishtin ose lutuni vetë për ata që nuk e njohin ende dashurinë e Perëndisë.

 

RRITJA E TRAJNIMIT

Lutuni që ndjekësit vendas të Jezusit të kenë mundësi trajnimi, për t'u pajisur që të ndajnë dashurinë e Jezusit në komunitetet e tyre anembanë rajonit të Mekongut.


Zbulimi i paqes

Lutuni që, në të gjithë rajonin e Mekongut, shumë budistë të zbulojnë paqen e vërtetë në Krishtin.


RRITJE PËR NDJEKËSIT E JEZUSIT

Lutuni që komunitetet e reja të ndjekësve të Krishtit në të gjithë rajonin të lulëzojnë nën udhëheqjen lokale dhe të vazhdojnë të rriten.


ÇFARË MUND TË BËJMË

Lutuni që ndjekësit e Jezusit anembanë botës, si dhe ju, t’i kërkoni Perëndisë që t’ju ndihmojë të lidhë zemrën e Tij për këta njerëz me aftësitë dhe pasionin që Ai ju ka dhënë që lavdia e Tij të bëhet e njohur në këtë vend.

"Unë të thërras ty, Perëndia im, sepse ti do të më përgjigjesh; ktheje veshin nga unë dhe dëgjo "Të thërras, o Perëndia im, sepse ti do të më përgjigjesh". ktheje veshin nga unë dhe dëgjo lutjen time."

PSALMET 17:6