OPERACION MOBILIZIMI NË

SHQIPËRI

MOBILIZIMI I KISHËS NË SHQIPËRI

NE JEMI TË PASIONUAR PËR MOTIVIMIN DHE PAJISJEN E TË KRISHTERËVE SHQIPTARË QË TË NDAJNË DASHURINË E ZOTIT MES MË PAK TË ARRITURVE NË SHQIPËRI DHE NË PJESËN TJETËR TË BOTËS.

 

OM-i në Shqipëri ka një histori të fushatave në qytetet dhe zonat rurale ku nuk ekziston asnjë kishë. Në fillim të viteve ‘90, filluam të mbillnim kisha në disa qytete në pjesën perëndimore të vendit. Ne duam të rivendosim fokusin e arritjes së zonave ku nuk ka ose ka shumë pak ndjekës të Jezusit dhe të mbjellim ose të ndihmojmë në mbjelljen e kishave që do të jenë dritë në komunitetet e tyre. Dëshira jonë është të zhvillojmë gjithashtu punëtorët dhe drejtuesit e ardhshëm të kishës në Shqipëri.

Shqipëria është një vend ballkanik i vogël dhe kryesisht malor në Evropën Lindore, me një vijë të gjatë bregdetare të Adriatikut dhe Jonit. Ne kemi punuar në këtë komb të bukur që nga viti 1991.

Skanderbeg_Flag

MË SHUMË PËR SHQIPËRINË

  • Gjuha zyrtare: Shqip
  • Popullsia: rreth 2.9 milion

Gjendja e ekonomisë

Edhe pse është bërë shumë përparim në rritjen e standardeve të jetesës dhe rinovimin e infrastrukturës, Shqipëria ka ende papunësi të lartë dhe është një nga vendet më të varfra në Evropë. Tradicionalisht me një ekonomi rurale, shumë njerëz janë larguar nga fshati për të kërkuar punë në qytete ose në vende të tjera fqinje ose më gjerë.

Përbërja fetare dhe gjendja e kishës

Zyrtarisht, në Shqipëri ka liri fetare pas shumë vitesh imponimi të besimeve shtetërore dhe madje ateizmit të shpallur në vitet 1960. Aktualisht në Shqipëri, vetëm 0.6* për qind e popullsisë besohet të jetë pjesë e një komuniteti të ndjekësve të Jezusit, ku shumica e kishave janë në qytetet më të mëdha. Popullsia shqiptare ka një shumicë myslimane prej mbi 50 për qind,* dhe përkatësitë fetare më të mëdha janë kishat katolike dhe ortodokse. Shumë njerëz nominalisht ndjekin traditat fetare të familjeve të tyre dhe ende nuk e kanë njohur personalisht Jezusin.

MISIONI YNE

OM-i është e përkushtuar të shohë një komunitet të ndjekësve të Jezusit brenda mundësive të çdo personi në botë.

MË SHUMË PËR OM-in GLOBALISHT