KAUKAZI  I VERIUT

Njerëzit në Kaukazin e Veriut kanë nevojë të dëgjojnë lajmin e mirë se kush është Jezusi dhe çfarë ka bërë Ai për ne.

Ndërsa rajoni i Kaukazit përbëhet nga kombet që shtrihen midis detit të Zi dhe detit Kaspik, Kaukazi i Veriut në mënyrë specifike i referohet pjesës jugore të Federatës Ruse, duke përfshirë republikat e Adygea-s, Karachay-Cherkessia-s, Kabardino-Balkaria-s, Osetia-Alania-s së Veriut, Ingushetia-s, Çeçenia-s dhe Dagestani-t.

 

Ndarja e Dashurisë në Kaukazin e Veriut

Ndjekësit e Jezusit po përhapin dashurinë e Krishtit përmes investimit në të kuptuarin e kulturave lokale, duke ndërtuar komunitete të reja besimtarësh dhe duke i pajisur të krishterët rusë për t’u vendosur në rajon dhe për të arritur fqinjët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Në një zonë ku feja shpesh i ndan njerëzit, besimtarët vendas po ndërtojnë ura ndërmjet grupeve dhe gjuhëve etnike, duke e jetuar dashurinë e Jezusit që sjell paqe dhe unitet.

 

Ndjekësit e Jezusit në Kaukazin e Veriut

Rajoni është vendi i më shumë se pesë milionë njerëzve, duke përfshirë më shumë se 40 grupe etnike; dhe ndërsa Rusia në përgjithësi është afërsisht 66% e krishterë, shumica e ndjekësve të Jezusit nuk janë të vendosur në Kaukazin e Veriut. Në të vërtetë, njerëzit në atë zonë mund të jetë e vështirë për t'u arritur me ungjillin për disa arsye, duke përfshirë një shumëllojshmëri kulturash dhe faktin që shumë njerëz nuk e kanë Biblën në gjuhët e tyre. Historikisht, paqëndrueshmëria politike dhe konfliktet etnike e kanë bërë gjithashtu të vështirë për të huajt që të arrijnë njerëzit e Kaukazit të Veriut me lajmin e mirë të Jezusit. Si rezultat, islami përshkon të gjitha aspektet e jetës së komunitetit dhe komunitetet e vogla të ndjekësve vendas të Krishtit përballen me kundërshtime të forta si nga shoqëria ashtu edhe nga autoritetet politike.

Remote video URL
Pray for the Nations - North Caucasus (3.08)
Woman holding baby

MËNYRA PËR TË LUTUR PËR KAUKAZIN VERIUT

Mblidhni një grup bashkëbesimtarësh në Krishtin ose lutuni vetë për ata që ende nuk e njohin dashurinë e Perëndisë

 

RRITJE NË URTËSI

Lutuni që ndjekësit rusë të Jezusit që shpërngulen në Kaukazin e Veriut të kenë urtësi në komunikimin e mesazhit të ungjillit te komunitetet e tyre të reja.


RRITJE NË MBËSHTETJE

Lutuni që kishat ruse të ndjejnë barrën për popullin e Kaukazit të Veriut dhe të rrisin mbështetjen e tyre për të krishterët e zonës.


ÇFARË MUND TË BËJMË

Lutuni që besimtarët në pjesë të tjera të botës, duke ju përfshirë ju, gjithashtu të ndjeni barrën dhe të mendoni se si të mund t’i bashkoheni punës së Perëndisë në Kaukazin e Veriut.

"Kjo është siguria që kemi përpara Perëndisë: nëse kërkojmë diçka sipas vullnetit të Tij, ai na dëgjon."

1 GJONIT  5:14