AZIA E JUGUT

Njerëzit në Azinë e Jugore po shohin shembuj të gjallë të dashurisë së Krishtit në fqinjët dhe miqtë e tyre të paktë të krishterë.

Kombet e Indisë, Pakistanit dhe Bangladeshit përbëjnë rajonin e Azisë Jugore dhe janë tre nga pesë vendet kryesore me numrin më të madh të njerëzve që nuk e njohin mesazhin e Jezusit. Azia Jugore është vendi i më shumë se 1.5 miliardë njerëzve dhe numri i madh i atyre që nuk kanë njohje të ungjillit është ende dërrmues.

 

Ndarja e Dashurisë Në Azinë Jugore

Njerëzit e Azisë Jugore janë mikpritës dhe miqësorë, dhe kisha lokale përfiton nga rrënjët e thella historike. Shërbesa në të gjithë rajonin merr një qasje tërësore, me besimtarët e krishterë që ndajnë të vërtetën e Biblës, së bashku me shërbimin praktik duke ndihmuar refugjatët, duke kontribuar në arsimimin dhe zhvillimin e komunitetit, duke shpëtuar gratë dhe fëmijët nga trafikimi, duke trajnuar ndjekësit vendas të Jezusit për të arritur komunitetet e tyre dhe më shumë.

 

Ndjekësit  e Jezusit Në Azinë Jugore

Hinduizmi dhe islami janë dy fetë më të njohura në Azinë Jugore. Vetëm në Pakistan, ka më shumë se 176.000 myslimanë dhe parashikohet që deri në vitin 2030, India do të ketë më shumë myslimanë se çdo vend tjetër në botë. Komunitetet e ndjekësve të Jezusit përballen me paragjykime dhe persekutim nga familja dhe kultura në përgjithësi, duke bërë që shumë njerëz të kenë frikë të arrijnë te fqinjët e tyre myslimanë dhe hindu. Ka pasur gjithashtu një

Remote video URL
Pray for the Nations - South Asia (2.41)
Portrait of a young boy

MËNYRA PËR TË LUTUR PËR AZINË E JUGUT

Mblidhni një grup bashkëbesimtarësh në Krishtin ose lutuni vetë për ata që ende  nuk e njohin dashurinë e Perëndisë.

 

RRITJE E GUXIMIT

Lutuni që ndjekësit vendas të Jezusit të tregohen të guximshëm dhe të ndërmarrin rreziqe besimi, duke mos iu dorëzuar frikës së ndarjes së ungjillit me fqinjët e tyre myslimanë dhe hindu.


ÇFARË MUND TË BËJMË

Lutuni që edhe ju do të jeni të guximshëm të mendoni se si Perëndia mund t’ju përdorë për të ndarë dashurinë e Tij me njerëzit në Azinë Jugore.


LIRI MË E MADHE

Lutuni që persekutimi shtetëror të ndalojë dhe që kjo do të lejojë një rritje të përfshirjes së komunitetit të kishës lokale dhe të organizatave të krishtera.


BURIME  TË  FUQISHME

Lutuni që shërbesat e medias dixhitale të rriten, duke mbjellë farat e ungjillit në mes të 600 milionë folësve urdu, hindustani dhe bengali.

Shpallni lavdinë e Tij midis kombeve dhe mrekullitë e Tij midis tërë popujve!

1 KRONIKAVE 16:24