Business as Mission (BAM)

 

Biznesi si Mision (BAM) në Shqipëri u krijua për të qenë një katalizator në ndërveprimin e biznesit dhe ndarjes së dashurisë së Zotit; megjithatë, për shkak të mungesës së personelit, aktualisht nuk jemi aktivë në këtë shërbesë. Do të donim shumë ta shihnim BAM-in në Shqipëri – të punonte me kishat dhe bizneset ekzistuese të krishtera, si dhe të ndihmonte në pajisjen e sipërmarrësve të krishterë që dëshirojnë të fillojnë bizneset e tyre mikro dhe të vogla të orientuara për nga Mbretëria.