Meet our global board members

Image
Global Board member Andrea Vogt holds an MSc in International Community Disability Studies from University College in London and is a trained pediatric physiotherapist. She is the International Director of the Swedish relief and development NGO. Andrea ha

Andrea Vogt

Bordi Global

Andrea Vogt u rrit në Gjermani, por ka kaluar një pjesë të konsiderueshme të viteve të saj në moshë  rritur duke jetuar dhe punuar në të gjithë globin. Ajo ka pasion shëndetin global, edukimin e barabartë dhe zhvillimin e komunitetit. Andrea ka një MSc (Master i Shkencave) në Studimet e Aftësisë së Kufizuar të Komunitetit Ndërkombëtar nga Universiteti College në Londër dhe është një fizioterapiste pediatre e trajnuar. Ajo është Drejtoreshë Ndërkombëtare e OJQ-së suedeze të ndihmës dhe zhvillimit, Operacioni Mëshira (Operation Mercy) Para emërimit të saj si drejtoreshë, ajo u angazhua në punën bazë të besimit dhe zhvillimit në Uzbekistan dhe Taxhikistan me Operacionin Mëshira. Përveç punës së saj me Operacionin Mëshira, Andrea ka shërbyer gjithashtu në ekipe ndërkombëtare me Strategjitë e Shëndetit Global Global Health Strategies, Lidhjet Globale (Global Links) dhe me Kombet e Bashkuara.