Image
We want to see vibrant communities of Jesus followers among the least reached.

Ian

DREJTOR NDËRKOMBËTAR I ASOCIUAR, SHËRBESAT E FUSHËS

Jani (Ian) drejton shërbesat e fushës në OM, duke u siguruar që vizioni dhe misioni i OM-it të realizohen në aktivitetet e përditshme të shërbesave të ndryshme.
Ai u rrit në Evropë, por pjesën më të madhe të jetës së tij në moshë të rritur e ka jetuar në Lindjen e Mesme. Jani ka një doktoraturë në Gjuhësi dhe ka shërbyer me OM-in si drejtor për Lindjen e Afërme dhe udhëheqës i fushës për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut. Ai është i pasionuar t’i shohë njerëzit të lulëzojnë dhe më pak të arriturit të arrihen. Që në vitet e tyre të adoleshencës, si Jani ashtu edhe gruaja e tij kishin një dashuri të rrënjosur thellë për Lindjen e Mesme, ku ata ende jetojnë si familje.

Written by Ian