Meet our global board members

Image
Global Board Chair Paul Hynam has served as the chairman of the board for OM in his home country Barbados, as well as OM in the Caribbean. Since 2002, he has been the director of Chicken Barn, Ltd., a family-owned fast food restaurant chain and in 2008 he

Paul Hynam

Bordi Global

Pal Hajnëm (Paul Hynam) ka shërbyer si kryetar i bordit për OM-in në vendin e tij Barbados, si dhe për OM-in në Karaibe. Që nga viti 2002, ai ka qenë drejtor i Chicken Barn, Ltd., një zinxhir restorantesh fast food në pronësi të familjes dhe në vitin 2008 ai themeloi Rrjetin e Korrjes (Harvest Network),një rrjet kishash në shtëpi, në Barbados. Pali ka një diplomë Master në Teologji nga Fuller Theological Seminary në SHBA dhe është anëtar i Shoqatës Ungjillore Barbados (Barbados Evangelical Association). Ai gjithashtu shërben si nënkryetar i lëvizjes Të Rinjtë me Një Mision (YWAM) në Barbados dhe është administrator i shërbesave të shumta, që përfshijnë kishën Dhoma e Ndenjies (Living Room), Shërbesat e Dashurisë dhe Dritës (Love and Light Ministries) dhe shkollën e krishterë Rock. Pali dhe gruaja e tij, Suzana (Susan), kanë tre fëmijë të rritur.