Image
Peter Tarantal leads the Shaping Our Future Together initiative for OM's Global Leadership Team.

Peter Tarantal

DREJTOR NDËRKOMBËTAR I ASOCIUAR, FORMIMI I SË ARDHMES SONË SË BASHKU

Pjetër Tarantal (Peter Tarantal), nga Afrika e Jugut, shërben si një nga Drejtorët Ndërkombëtarë të Asociuar të OM-it. Në këtë rol ai kalon pjesën më të madhe të kohës duke u lidhur me denominacione dhe organizata të mëdha globale. Ai është ngarkuar me udhëheqjen e një nisme të quajtur Formimi i së ardhmes Sonë së Bashku (Shaping our Future Together), e cila synon të drejojë pyetjen se çfarë lloj organizate/lëvizjeje globale dëshiron të bëhet OM-i në mënyrë që të shohë të realizuar vizionin e saj. Ai u takua me gruan e tij, Kati (Kathi), ndërsa bënte një trajnim udhëheqësie me OM-in në Mbretërinë e Bashkuar. Ata kanë dy fëmijë të rritur. Pjetri është i apasionuar pas lidhjes me njerëzit. Një nxënës i zjarrtë, i pëlqen të lexojë dhe të eksplorojë. Ai shërben në një sërë komitetesh të përfshira në misione, duke përfshirë Drejtuesit e Krishterëve të Vendeve në Zhvillim (Majority World Christian Leaders) dhe  Iniciativën e Udhëheqësve të Krishterë të Afrikës së Jugut (South African Christian Leaders Initiative).