Image
Lawrence Tong, from Singapore, is OM’s International Director, cultivating the vision and providing guidance to the Global Leadership Team. He studied Communications and has a master’s degree in Business Administration. His excitement to see vibrant commu

Lawrence Tong

DREJTOR NDËRKOMBËTAR

Lorenc Tong (Lawrence Tong), nga Singapori, është Drejtori Ndërkombëtar i OM-it, që kultivon vizionin dhe ofron udhëzime për Skuadrën e Udhëheqjes Globale (Global Leadership Team). Ai ka studiuar për Komunikim dhe ka një diplomë Master në Administrim Biznes. Atij i pëlqen shumë t’i shohë individët të jetojnë me bollëk për Perëndinë. Ai filloi të shërbente me OM-in në 1978 kur u bashkua me anijen Doulos dhe takoi gruan e tij, Suzanën (Susan). Ai kaloi pesë vjet në secilën anije të  OM-it, Logos, Logos II dhe Doulos: ka punuar në zyrën qendrore të anijes në Mosbach dhe ka shërbyer si drejtor për OM-in në Kinë dhe Tajvan Ngazëllimi i tij për të parë komunitete të gjalla të ndjekësve të Jezusit në distanca të afërta për të gjithë njerëzit në botë është ajo që e shtyn atë të lëvizë çdo ditë.

Ne jemi në një mision për ta çuar ungjillin në skajet më të largëta të botës, duke përmbushur Urdhërimin e Madh në këtë brez. Nuk ka asnjë vend tepër larg, asnjë detyrë tepër të vështirë dhe asnjë njeri që nuk do të përpiqemi të arrijmë.”
Lawrence Tong
DREJTOR NDËRKOMBËTAR

Written by Lawrence Tong

Image
Penang, Malaysia :: Doulos Hope arrives into a new port.
Everywhere we look in our techno-digital age, we see a powerful wave of innovation, driven by understanding the needs and desires of others and how they can be served, oftentimes for profit. But is innovation reserved for global enterprise, science and mad geniuses, or is it within reach of individuals? Can we advance our mission through innovation as we empathise with the needs, challenges and hopes of people?  
Image
A pastor disciples a group of people in India.
Within the span of a few generations, truth as an arbiter of reality has been assailed, deconstructed, distorted and devalued to the point where its existence and authority in the affairs of mankind are challenged. Once considered absolute, truth is being replaced by relative truth, rationalisation, contextual truth or personal, private truth that owe no accountability to anyone, especially Almighty God. As followers of Jesus, who declared, “I am the way, the truth and the life” (Jn.14:6, NIV) — not one among many — we must subject ourselves to the truth in all we think, say and do.