Meet our global board members

Image
Shura has worked as an English teacher at both the high school and university levels, as a translator and interpreter, and has taught at her alma mater, C&MA Seminary. Shura holds a master’s degree in intercultural studies and TESL from Wheaton College in

Shura Façanha

Bordi Global

Shura Façanha hipi në Logos në 1987 si gruaja e dytë nga vendi i saj, Ekuadori, që iu bashkua OM-it – motra e saj ishte e para. Shura vazhdoi të punojë me OM-in në Evropë dhe, më vonë duke shërbyer në Doulos dhe në SHBA. Ajo u kthye në Ekuador në vitin 1991 dhe sfidoi të tjerët që t’u bashkoheshin misioneve. Një vit më vonë, ajo filloi punën e OM-it në Ekuador. Shura ka punuar si mësuese e anglishtes në të dy nivelet: në shkollën e mesme dhe në universitet, si përkthyese dhe interpretuese, dhe ka dhënë mësim në shkollën e saj alma mater, C&MA Seminary. Shura ka një diplomë Master në Studimet Ndërkulturore dhe TESL (Mësimdhënia e Anglishtes si Gjuhë e Dytë) nga Kolegji Wheaton në SHBA. Shura dhe bashkëshorti i saj Roberto kanë punuar në rajonin e Andeve dhe Amerikën Latine për më shumë se 15 vjet. Shura është e apasionuar pas trajnimit dhe mësimdhënies. Aktualisht Shura dhe Roberto shërbejnë në bordin e Logos Hope. Çifti ka katër fëmijë nga mosha 13 deri në 25 vjeç.